پژوهشی در سنگ شناسی و پتروژنز سنگهای آتشفشانی پالئوزوئیک زیرین البرز خاوری (ره آوردی تازه از سرگذشت پالئوتتیس در شمال ایران)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی اصغر جولاپور- ایرج گلابتونچی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: سایر موارد