بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای توزلار

دسته کانه آرایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده عقیل اجاقی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

 

مقدمه :

 

کانسار طلای توزلار در فاصله ۵ کیلومتری جنوب شرق روستای پری و ۲۵ کیلومتری غرب-شمال غرب روستای ماهنشان در استان زنجان واقع است.ارتفاع متوسط محدوده کانسار از سطح تراز دریا۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمی باشد. منطقه مورد اکتشاف از لحاظ ساختار زمین شناسی- معدنی دارای حداقل ده رگه کانی سازی بوده که طی مراحل مختلف اکتشافی مورد مطالعه قرارگرفته اند.

عملیات اکتشاف تکمیلی با حفر ۱۳ ترانشه جدید و تعمیق و تعریض ترانشه های قدیمی انجام و ۱۶۶ نمونه برداشت شد.

با توجه به اینکه این کانسار در حال اکتشاف تفضیلی می باشد توسط شرکت زرکوه تصمیم گرفته شد قابلیت فرآوری این کانسنگ مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور نمونه ای نسبتاً معرف جهت آزمایشات کانه آرائى در مقیاس آزمایشگاهی تهیه ومورد بررسی فرآوری قرار گرفت.

 

 

◊◊◊◊

بحث :

 

۱- آماده سازى نمونه

مقدار ۱۵۰ کیلوگرم از نمونه معرف توسط سنگ شکن فکی، مخروطی و غلطکی به ابعاد کوچکتر از ۱۰ مش (۲ میلیمتر) تبدیل و نمونه ها بعد از همگن سازی توسط روش ۴  قسمتی به دو بخش مساوی تقسیم شدند. نیمی از نمونه توسط تقسیم کن به نمونه های یک کیلوگرمی جهت انجام آزمایشات تبدیل و مابقی نمونه بایگانی شد.

 

۲- شناسایى نمونه

سه نمونه معرف به صورت اتفاقی انتخاب و بعد از مخلوط شدن با یکدیگر نمونه ای  معرف جهت آنالیز شیمیایی و XRF تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. که نتایج آن در جداول ۱ و ۲ آمده است.

 

 

 

جدول ۱-  نتایج آنالیز شیمیایی نمونه معرف برحسب (ppm)

Fe

As

Zn

Pb

Cu

Ag

Au

۴۸۳۰۰

۸۷۵

۱۲۵

۵۱۳

۵۵۰

۲/۱۳

۲

Mn

K

Na

Ca

Al

Bi

Sb

۴۴

۹۵۵

۲۰۷

۴۳۴۰

۳۸۷۰۰

۲/۴۰

۹/۵۱

P

Mo

W

Sn

Co

Ni

Mg

۳۹۴

۵/۱۵

۲۱

۵/۱۵

۹/۱۴

۲۳

۷۱۳

Sc

La

Ti

Be

Ba

Sr

Cr

۷

۱۱

۲۴۴۰

۲/۰

۲۳۷۰

۶۲۶

۲۵

U

Nb

Cs

Zr

S

Va

Li

 

عقیل اجاقی، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، مدیر عامل شرکت زرکاوان البرز

احمد امینی،کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، معاون مدیر کانه آرایی و فرآوری سازمان زمین شناسی کشور

سلیمان کوثری، کارشناسی ارشد ژئوشیمی، مدیر عامل شرکت زرکوه اکتشاف

 

◊◊◊◊

چکیده:

 

کانسار طلای توزلار در فاصله 5 کیلومتری جنوب شرق روستای پری و 25 کیلومتری غرب-شمال غرب روستای ماهنشان در استان زنجان واقع است. با توجه به پتانسیل بالای منطقه نمونه ای نسبتاً معرف تهیه و مورد آزمایشات فرآوری قرار گرفت.این کانسنگ حاوی 2 گرم در تن طلا  ، 2/13گرم در تن نقره ،  550  گرم در تن مس ، 513  گرم در تن سرب ، 2/8 % اکسید آهن و 4/69 % کوارتز می باشد. نمونه بعد از آماده سازی مورد آزمایشات سیانوراسیون به روش  همزنی، بطری غلتان و ستونی قرار گرفت و بازیابی طلا به ترتیب حدود 94 ،  59 و70  درصد  بدست آمد . با توجه به نتایج بدست آمده آزمایش سیانوراسیون همزنی بهینه شد. در این آزمایشات بازیابی طلا از محلول به وسیله کربن فعال و جانشینی توسط فویل روی صورت گرفت که کربن فعال 87/99   و فویل روی 4/95 درصد  طلای موجود در محلول را بازیابی کردند.

 

کلمات کلیدی: بازیابی طلا، سیانوراسیون، بطری غلتان و سیانوراسیون ستونی

 

 

 

Abstract:

The Touzlar gold deposit is located in North-West of Zanjan province,Iran. Extraction of gold from Head sample was done. The head sample contains 2 ppm Au, 13.2 ppm Ag, 513 ppm Pb, 8.2 % Fe2O3 and 69.40 % SiO2. After pretreatment, agitation, bottle roll and column cyanidation tests were done and the gold recovery was about 94%, 59% and 70% respectively. After optimization of cyanidation for the gold extraction carbon active and zinc foil tests were investigated on pregnant liquid. Active carbon and zinc foil recovered 99.87 % and 95.4 % of gold from solution respectively.       

 

Key words: Gold extraction, Cyanidation, bottle roll and column cyanidation

 

کلید واژه ها: کانسنگ طلایتوزلار ماهنشان استانزنجان طلا کانسار کانه آرایی زنجان