بررسی توفهای پوزولانی اطراف کوه دماوند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده احمد خاکزاد- مهندس احمد گلبهاری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

پوزولانها موادی هستند سیلیسی و آلومینی که پس از ترکیب با آهک در حضور آب و دمای معمولی، مواد پایداری تشکیل داده و خاصیت گیرشی بروز می دهند. هرچند میزان شیشه موجود در مواد پوزولانی بیشتر باشد، فعالیت پوزولانی برای جذب آهک بیشتر خواهد شد. بر این اساس فاز شیشه (آمورف) در ترکیبات پوزولانی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
توفهای سازند کرج اطراف کوه دماوند که از منشاء انفجارات آتشفشانی هستند، دارای خاصیت پوزولانی بوده و می توانند به عنوان منابع پوزولانی تلقی گردند که در ساخت سیمانهای ویژه ای بنام سیمانهای پوزولانی (ضد سولفاته) از جهات مختلف اقتصادی و کیفیت نوع سیمان حائز اهمیت هستند.
آزمایشات متعددی که بر روی نمونه های توفهای سازند کرج اطراف کوه دماوند صورت گرفته است این واقعیت را روشن می سازد.

کلید واژه ها: تهران