پورفیروکلاستها و سایه های استرینی به عنوان معرفهای کینماتیک در سنگهای دگرگونی ناحیه دریاچه سد زاینده رود

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علیرضا داوودیان دهکردی- مسیئب سبزه ای - ناهید شبانیان- منصور گورنگ
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
مطالعه منطقه دگرگونی در 100 کیلومتری غرب اصفهان نشان می دهد که ناحیه تحت تاثیر دگرگونی از نوع دگرگونی دینامیکی بوده است که از جمله آثار آن میلونیتی شدن سنگهای دگرگونی می باشد. یکی از پدیده های حاصل از عملکرد دگرگونی دینامیک ایجاد سایه های استرینی در سنگهای دگرگونی با منشاء آذرین می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد