کانسار سرب- نقره (روی) خانجار (جنوب دامغان) به عنوان یک ذخیره MVT از سین ژنتیک تا اپی ژنتیک

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ابراهیم راستاد- بهروز مهری
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

کلید واژه ها: سمنان