روشی نوین در محاسبه آب اشباع شدگی موثر در مخازن نفتی حاوی رس

دسته زمین شناسی نفت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا رضایی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
آب اشباع شدگی درسازندهای حاوی رس برای سالهای متمادی موضوع بحث محققین مختلف بوده و تاکنون چندین معادله به منظور محاسبه این پارامتر مهم در مخازن هیدروکربوری معرفی شده است.
در این مطالعه با استفاده از لاگهای صوتی و مقاومت و با اطلاعات حاصل از تحلیلگر تصاویر، معادله ای جدید برای محاسبه آب اشباع شدگی موثر در یکی از سازندهای نفتدار پرمو- کربونیفر جنوب استرالیا معرفی شده است. این معادله که به طور متوسط آب اشباع شدگی را به میزان ده درصد برای این سازند کاهش می دهد، قابل استفاده برای دیگر سازندهای مشابه نیز می باشد.

کلید واژه ها: آباشباعشدگی مخازننفتی رس استرالیا زمین شناسی نفت سایر موارد