پترولوژی باتولیت لوچان (بخش یکپارچه توده آذرین نفوذی زاهدان): تعیین شرایط دما و فشار در زمان تشکیل

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهروز صاحبزاده
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
باتولیت لوچان با وسعتی حدود 150 کیلومتر مربع، بخش یکپارچه توده آذرین نفوذی زاهدان- در جنوب غرب شهرستان زاهدان، با یک روند کلی شمال غرب- جنوب شرق، در زون جوش خورده سیستان باسن ائوسن بالایی الیگوسن تحتانی قرار دارد. این توده در دمای 750 تا 800 درجه سانتیگراد و فشار 2KB بخار آب تشکیل شده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان