خاستگاه تکتونوماگمایی باتولیت لوچان (زاهدان): تعیین خاستگاه ماگمایی و تکتونیکی

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهروز صاحب زاده
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
باتولیت لوچان با وسعتی حدود 150 کیلومتر مربع، بخش یکپارچه توده آذرین نفوذی زاهدان، در جنوب غرب شهرستان زاهدان، با یک روند کلی شمال غرب- جنوب شرق، در زون جوش خورده سیستان با سن ائوسن بالایی- الیگوسن تحتانی قرار دارد. گرانیت زاهدان از نوع I یک منشاء خشکی زایی قاره ای CEUG دارد.
برای تفکیک و تعیین دقیق جایگاه تکتونیکی گرانیتوئید منطقه مورد مطالعه بر مبنای استفاده از عناصر اصلی دیاگرامهای زیر استفاده شده است (مانیار و پیکولی، 1989):
1- دیاگرام K2O/SiO2
2- دیاگرام AL2O3/SiO2
3- دیاگرام A/N +K/ (A/N +C +K
4- دیاگرام FeO/(FeO + MgO)/SiO2
5- دیاگرام FeO/MgO
6- دیاگرام FeO + MgO / Cao
7- دیاگرام TiO2/SiO2

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان