جلبکهای آهکی کرتاسه در تنگه سعادت آباد (شمال شیراز)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده احمد شمیرانی -مهناز پروانه نژادشیرازی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
جلبکهای آهکی در سنگهای کربناته دریاهای کم عمق نئوکومین- سنومانین شمال شیراز تنگه سعادت آباد فراوان هستند. در این مجموعه شانزده جلبک سبز (چهارده داسیکلاداسه آ و دو یودوتیاسه آ) و دو جلبک قرمز شناسایی شده است. که تنوع آنها در لایه ها متفاوت می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد