شناسایی حفرات زیر زمینی در ساختگاه سد پا علم به کمک مطالعات ژئوالکتریک

شناسایی حفرات زیر زمینی در ساختگاه سد پا علم به کمک مطالعات ژئوالکتریک

نویسنده‌گان:

[ مجتبی حیدری تجره ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
[
بهمن بهلولی ] - پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله
[
محمد ریحانی ] - شرکت زمین کاو گستر

خلاصه مقاله:

در این مقاله، به روش ژئوالکتریک (آرایه اشلومبرژه )، بخشی از خصوصیات زمین شناسی مهندسی دریاچه ساختگاه سد پاعلم مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که حفاری ژئوتکنیکی پر هزینه و زمان بر است، با انجام عملیات ژئوفیزیکی در مرحله نیمه تفصیلی مطالعات یک سایت، اطلاعاتی در مورد ضخامت و جنس طبقات، حفره ها و شکستگی ها و تعیین محل حفر گمانه ژئوتکنیکی و اطلاعات ارزنده دیگری بدست می آید. از مشکلات این ساختگاه قرارگیری آن بر روی سازندهای آسماری و گچساران است که پدیده کارستی شدن و حفره های بزرگ(sink hole) و شکستگی های فراوان از مشخصات این دو سازند هستند. با تفسیر داده های ژئوالکتریکی و رسم شبه مقاطع و مقاطع مقاومت ویژه با نرم افزارAUTO CAD و IPI۲WIN به اطلاعات
و (sink hole) ارزشمندی در مورد جنس و ضخامت لایه ها ، محل گسل ها، عمق و ابعاد و نحوه پراکندگی حفرات نقاط حفر گمانه های ژئوتکنیکی در این مقاله اشاره شده است.


کلمات کلیدی:

ژئوالکتریک، اشلومبرژه، حفره (sinkhole) ، سد پاعلم

کلید واژه ها: سایر موارد