راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیراز

راز برگشتگی کوه بمو واقع در شمال شرق شیراز

نویسنده‌گان:

[ مهرداد قدرت ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز
[
قدرت الله فرهودی ] - استاد بخش علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

تا کنون مورد سؤال و تعجب بوده است که چرا کوه بمو که در قسمت زاگرس چین خورده ساده قرار دارد ، برگشتگی شدید از خود نشان می دهد بطوریکه قدیمی ترین سازند رخنمون شده یعنی تاربور بر روی لایه های جوانتر قرار می گیرد ، در حالیکه کوه رحمت در ۳۶ کیلومتری شمال کوه بمو آثاری از برگشتگی یا روراندگی وجود ندارد . به عقیدهHayns , Mc.Quillan کوه بمو در قسمت زون رورانده زاگرس قرار می گیرد .بر اساس آخرین بررسی هایی که در مورد کوه بمو صورت گرفته ، دلیل قانع کننده ای برای برگشتگی این منطقه ارائه نشده
است و آخرین مدلهای ارائه شده در مورد برگشتگی و روراندگی در سایر نقاط جهان در اینجا صدق نمی کند . (M.P.Fischer&N.B.Woodward , 1990 , R.Allmendinger, 2002) در این بررسی نتیج هگیری شده که برگشتگی کوه بمو بیشتر بعلت شرایط محلی بوده و به دلیل نیروی وارد شده در اثر جابجایی کوه صوفیا نسبت به کوه آصف می باشد که خود نیز بعلت عملکرد یک گسل راستگرد ، که در ۶ کیلومتری شمال منطقه بمو م یباشد ایجاد گردیده است .


کلید واژه ها: فارس