بررسی رابطه نفوذپذیری و شاخص کیفی توده سنگ در ساختگاه سد مخزنی تالوار

بررسی رابطه نفوذپذیری و شاخص کیفی توده سنگ در ساختگاه سد مخزنی تالوار

نویسنده‌گان:

[ علی ارومیه ای ] - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
[
ماندانا عابدینی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی ، شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

خلاصه مقاله:

مهمترین مسائل در احداث سدها بخصوص سدهایی که هدف آنها ذخیره آب است توانایی نگهداری آب و جلوگیری از اتلاف آن از بدنه و پی سد می باشد . دراین راستا امروزه احداث پرده تزریق از بین روش های مختلف کنترل نشت بعنوان یک راهکار اساسی و موثر مورد توجه بسیاری از طراحان سد قرار گرفته است.این روش فرایندی است که در آن از طریق تزریق دوغاب منافذ و مجاری موجود در سازندهای زمین شناسی پر شده و در نتیجه این عمل سبب کاهش نشت ، حفظ پایداری هیدرولیکی و کاهش فشار هیدرواستاتیکی در قسمت پایین دست می گردد. . بدلیل تنوع پارامتر های اثر گذار در فرایند تزریق و تفاوت این پارامترها در سایت های مختلف انجام مطالعه موردی به منظور رسیدن به الگوی تزریق مشخص از اهمیت بالایی برخوردار است و تقریبا" هیچ پروژه سدسازی بدون اینگونه مطالعات مشاهده نمی گردد .
نتایج بدست آمده از آزمایش نفوذپذیری در مورد تصمیم گیری در نحوه اجرای عملیات تزریق ، تعیین فشار بحرانی و شناسایی بخش - هایی که خورند آمیزه در آنها غیرعادی است ، نقش مستقیمی دارد . ضمن اینکه تحلیل نتایج این آزمایش می تواند در برآورد میزان کاهش نفوذپذیری در اثر تزریق موثر باشد . با توجه به آنچه گفته شد در این مقاله سعی شده با بررسی وضعیت آبگذری بدنه و پی سد تالوار و رابطه آن با شاخص کیفیت توده سنگ رفتار هیدرولیکی مقاطع مختلف در ساختگاه را به منظور تعیین تزریق پذیری مقاطع تا حد امکان تعیین نمود


کلمات کلیدی:

سد تالوار ، آزمایش فشار آب ، نفوذپذیری ، آب بندی ، پرده آب بند ، شاخص کیفیت توده سنگ

کلید واژه ها: زنجان