بررسی تاثیرات زلزله بر روی تونلها

بررسی تاثیرات زلزله بر روی تونلها

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم شریفی تشنیزی ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
صدیقه زال آقائی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
[
محمدرضا نیکودل ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینای همدان
[
علی ارومیه ای ] - دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

امروزه با پیشرفت فن آوری، سهولت نسبی در حفاری و ساخت سازه های زیرزمینی، محدودیتهای فضای سطحی برای اجرای طرحهای عمرانی و نیز به واسطه مسائل سیاسی و امنیتی، توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به احداث سازه های زیرزمینی، انواع تونلها، شبکه متروی شهری، نیروگاه ها و سایر مغارهای زیرزمینی برای دفن زباله های هسته ای و یا به عنوان مخازن نفت، معادن، پناهگاه ها و انبارها، تعدادی از سازه های هستند که در کشورهای مختلف به سرعت در حال ساخت و توسعه می باشند. با توجه به توسعه روز افزون سازه های زیرزمینی و هزینه های فروانی که برای ساخت هر یک از این سازه ها صرف می گردد و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری و خطری که در صورت آسیب دیدگی آنها متوجه جان مردم می شود، لازم است که پایداری آنها در برابر خطرات ناشی از زلزله مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی تاثیرات امواج زلزله بر روی تونلها و بر آورد خطر پذیری این گونه سازه ها پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

زلزله، برآورد خطر پذیری، تونل، امواج زلزله.

کلید واژه ها: سایر موارد