بررسی اثر پخش سیلاب بر کمیت آب زیر زمینی منطقه غرب سبزوار

بررسی اثر پخش سیلاب بر کمیت آب زیر زمینی منطقه غرب سبزوار

نویسنده‌گان:

[ حمیده مقدس ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
غلامحسین کرمی ] - استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
[
اسماعیل فیله کش ] - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
[
ضیاءالدین شعاعی ] - عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در ۴۵ کیلومتری غرب شهرستان سبزوار واقع شده است. از نظر آب و هوایی منطقه مورد ۱۵۰ میلی متر در سال است. تأمین آب - مطالعه گرم و خشک بوده و بارش سالانه آن کم و به طور میانگین ۲۰۰ شرب و آبیاری در این منطقه از طریق قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق صورت می گیرد. هر ساله سیلابهای بزرگی رخ می دهد که باعث ایجاد خسارات فراوان به روستاها و تأسیسات پایین دست شده و با توجه به کیفیت نسبتاً مناسب سیلاب در منطقه حجم زیادی از آب با کیفیت مطلوب را از دسترس خارج می سازد. این در حالی است که پایین افتادن سریع و رو به رشد سطح آبهای زیر زمینی در منطقه در نتیجه استحصال بیش از حد از آبهای زیر زمینی با افزایش جمعیت و بالا رفتن میزان تقاضا مشکلات زیادی را در تأمین آب کشاورزی و آب شرب
این شهرستان بوجود آورده است. تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی با استفاده از سیلاب های منطقه، علاوه بر مهار سیلاب و جلوگیری از خسارات ناشی از آن، می تواند باعث بهبود وضعیت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی شود. پروژه پخش سیلاب سبزوار در ۲ فاز اجرایی با مساحتی بالغ بر ۲۳۰۰ هکتار با هدف مهار سیلابهای مخرب رودخانه های کلاته سادات و بفره و نیز سایر مسیلهای حوزه های کوچک موجود در عرصه به ترتیب در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ احداث گردیده است. بررسی تراز سطح آب زیرزمینی و کیفیت آب در محدوده عرصه پخش سیلاب و نواحی مجاور آن بیانگر این است که طرح های مذکور سبب بهبود کمی و کیفی آب زیرزمینی در منطقه شده اند.


کلید واژه ها: خراسان شمالى