ناپایداری شیبها در مرحله نگهداری سازه های خطی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد حسین قبادی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
ناپایداریهای شیبهای سنگی و خاکی در مسیر جاده اندیمشک- خرم آباد می تواند به بروز حوادث ناگواری منجر گردد. جاده در تناوب لایه های مارن و ژیپس سازند گچساران در حد فاصل پل زال- پل دختر تحت تاثیر سه عامل آب، لیتولوژی و فرسایش توسط رودخانه سیمره روی زمین لغزش فعالی گرفتار نشست و رانش است. مسیر مذکور در شمال پل دختر و روستای افرینه با سقوط سنگ (Rockfall)، در شمال شرق تنگ ملاوی توسط لغزش سنگ (Rock slide) و در حد فاصل تنگ ملاوی تا روستای افرینه توسط تالوسهای انباشته شده بر روی دامنه ها که آمادگی خزش (Creep) و لغزش (Slump) دارند تهدید می شود.

کلید واژه ها: خرمآباد رودخانهسیمره پلدختر زمینلغزش زمین شناسی مهندسی سایر موارد