بررسی محیط تکتونیکی و منشأ مجموعه گرانیتوئیدی حسن سالاران، جنوب شرق سقز

بررسی محیط تکتونیکی و منشأ مجموعه گرانیتوئیدی حسن سالاران، جنوب شرق سقز

نویسنده‌گان:

[ سیدفخرالدین اطهری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان کردستان
[
علی اصغر سپاهی گرو ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
[
محسن موذن ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

مجموعه گرانیتوئیدی حسن سالاران از دو تیپ گرانیتوئیدی مجزا با ژنز متفاوت تشکیل شده است که در شمال غرب نوار دگرگونی سنندج- سیرجان واقع می باشد. دو مجموعه گرانیتوئید موجود در منطقه عبارتند از: ۱- توده گرانیتوئیدی 1G که عمدتاً از آلکالی فلدسپار گرانیت، سینوگرانیت و کوارتز آلکالی فلدسپار سینیت تشکیل شده است. سنگهای این مجموعه از نظر پرآلکالن و از تیپA و زیرگروه A ۲ می باشند. این توده از نظر کانی شناسی و ژئوشیمیایی ویژگیهای گرانیتهای بعد از کوهزایی یا بعد از تصادم قاره ای (داخل ورقه های قاره ای) را نشان می دهد. رفتار عناصر کمیاب گرانیتوئیدهایG1 با گرانیتوئیدهای داخل ورقه ای تیپ سابالوکا خیلی مشابه بوده که نشانگر تشکیل این گرانیتوئیدها از منشأ مختلط گوشته ای و پوسته ای می باشد. ۲- توده گرانیتوئیدی G ۲
از مونزوگرانیت، گرانودیوریت و هستند. این توده I تونالیت تشکیل شده است. سنگهای این مجموعه از نظر ژئوشیمی کالک آلکالن، متاآلومین و از تیپ احتمالاً با فرورانش نئوتتیس مرتبط بوده و در یک محیط کمان آتشفشانی در زمان ترشیری تشکیل شده است. رفتار عناصر کمیاب این گرانیتوئید با گرانیتوئیدهای کمان آتشفشانی تیپ جامائیکا بیشترین تشابه را نشان می دهد و نشانگر منشأ این گرانیتوئید از گوشته تحتانی تهی شده بوده که معمولاً با اجزای پوسته اقیانوسی فرورونده و رسوبات آلایش یافته اند.


کلید واژه ها: کردستان