استفاده از توزیع عناصر نادر خاکی (REE) و عناصر جزئی در تعیین محیط نهشت اندیسهای منگنز در منطقه آباده طشک، استان فارس

استفاده از توزیع عناصر نادر خاکی (REE) و عناصر جزئی در تعیین محیط نهشت اندیسهای منگنز در منطقه آباده طشک، استان فارس

نویسنده‌گان:

[ محمدعلی رجب زاده ] - استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
[
امین بیرانوندپور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

توزیع عناصر نادر خاکی (REE) و عناصر جزئی اندیسهای معدنی منگنز که بطور پیوسته ای همراه با چرتهای رادیولاریتی بصورت بخشی از آمیزه رنگین افیولیتی در منطقه آباده طشک رخنمون دارند به روش دستگاهی ICP مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج شیمیایی و ارتباط تنگاتنگ مکانی این اندیس ها با انواع چرتهای رادیولاریتی میزبان نشانگر تشکیل ترکیبات اولیه منگنز در چرتهای قهوه ای و در مجاورت پشته های میان اقیانوسی درنزدیکی محل کانالهای بروندمی کف دریا می باشد. چرت های قرمز دارای منشاء گرمابی با تاثیرات اجزای آواری اندک و در فاصله دورتری از حوضه های نزدیک به پشته میان اقیانوسی و چرتهای سفید با منشا خاکزاد و با اجزای آواری فراوان و مقادیر اندکی گرمابی است و احتمالاً در فواصل بسیار دوری از پشته میان اقیانوسی با مکانی متفاوتی تشکیل شده اند.


کلمات کلیدی:

کلید واژه ها: فارس