ارزیابی زیست محیطی سیلابهای بزرگ مطالعه موردی حوضه گرگانرود

ارزیابی زیست محیطی سیلابهای بزرگ مطالعه موردی حوضه گرگانرود

نویسنده‌گان:

[ خدیجه محمودی کلیمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
[
غلامحسین کرمی ] - استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
[
ابراهیم یخکشی ] - کارشناس ارشد دفتر مطالعات منابع آب استان گلستان

خلاصه مقاله:

سیل یکی از بلایای مهم طبیعی است که در نقاط مختلف جهان به ویژه در نواحی کوهستانی به وقوع میپیوندد. سیلابها نه تنها باعث ایجاد خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری میشوند، بلکه سبب از بین رفتن حجم قابل توجهی آب با کیفیت مناسب میگردند. سیلابهای بزرگ به دلیل حمل آلاینده های مختلف شامل اجساد جانوران، مواد شیمیایی نظیر آفت کشها و تخریب فاضلابها، میتوانند باعث آلودگی منابع آب (به ویژه) و خاک شوند. بررسی های انجام شده در خصوص مسائل بهداشتی مرتبط با سیلابهای بزرگ در نقاط مختلف جهان، بیانگر این مطلب است که آلودگی منابع آب و خاک باعث افزایش پتانسیل بیماریهای خاص میشود که این بیماریها مشکلات فراوانی را برای سلامت انسان و دیگر موجودات زنده فراهم مینماید. درحوضه گرگانرود در سالهای اخیر سیلابهای بزرگی رخ داده است که بزرگترین آن سیلاب مرداد ماه ۱۳۸۰ میباشد. در این سیلاب اجساد بسیار زیادی از انسان و حیوانات به داخل سیل وارد شده است. اندازه گیری های مربوط به تعداد کل کلیفرمها، کلی- فرمهای مدفوعی،COD و CO ,BOD 5 در آب رودخانه پس از سیلاب بیانگر این است که این آبها کم و بیش در سیلاب مرداد ۱۳۸۰ آلوده شده اند.


کلمات کلیدی:

سیلابهای بزرگ، خسارات زیست محیطی، گرگانرود، آلودگی

کلید واژه ها: گلستان