ژئوترمومتری اسکارن ها و گرانیت های افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)

ژئوترمومتری اسکارن ها و گرانیت های افیولیت ملانژ نایین (استان اصفهان)

نویسنده‌گان:

[ قدرت ترابی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
[
ایرج نوربهشت ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
[
نرگس شیردشت زاده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

از سنگ های دگرگونی موجود در افیولیت ملانژ نایین می توان به اسکارن ها اشاره کرد. اسکارن ها حاصل دگرگونی مجاورتی گرانیت ها با سنگ های آهکی مجاور و بخش های کربناته چرت های نواری می باشند. اسکارن ها حاوی کانی های کربنات (کلسیت)، کلینوپیروکسن (دیوپسید)، گارنت (گروسولار - آندرادیت)، ولاستونیت، اسفن و اپیدوت می باشند. کانی های موجود درگرانیت ها نیز کوارتز، پلاژیوکلاز، ارتوکلاز، گارنت، پرهنیت و مسکویت هستند. ژئوترمومتری دو فلدسپات و فلدسپات پتاسیم، دمای تبلور گرانیت را460oC تا ۵۵۷ نشان داده است. با توجه به این دما که دمای
تشکیل اسکارن ها نیز می باشد، اسکارن های این منطقه با استفاده از کالیبراسیون های مختلف ژئوترمومتر گارنت – کلینوپیروکسن مورد بررسی قرار گرفتند تا بهترین ژئوترمومتری که می توان برای این سنگ ها بکار برد، مشخص گردد.


کلمات کلیدی:

مجاورتی گرانیت ها با سنگ های آهکی مجاور و بخش های کربناته چرت های نواری می باشند. اسکارن ها حاوی کانی

کلید واژه ها: اصفهان