بررسی متاسوتیسم سدیک در سنگهای آذرین منطقه در بستگون

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علی کنعانیان- دکتر علی درویش زاده - داریوش اسماعیلی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۴
سنگهای آذرین وندین در منطقه دربستگون اعم از دلریتها،گرانیتهای ساب ولکانیک و بعضاٌ ریولیتها تحت تاثیر متاسوماتیسم آلکالن سدیک واقع شده اند. متاسوماتیسم همزمان با تشکیل این سنگها به وقوع پیوسته و عامل آن سیالات منشعب از ماگماهای بازیک گوشته ای بوده است. از بین سنگهای آذرین اسید که از ذوب بخشی سنگهای پوسته در اطراف دیاپیرهای بازیک گوشته ایجاد شده اند، متاسوماتیسم فقط به طور انتخابی بر روی سنگهای آذرین اسید عمقی عمل کرده است.

کلید واژه ها: سایر موارد