نقش زمین شناسی در طرح افزایش ارتفاع سدها (بررسی موردی سد اکباتان همدان)

نقش زمین شناسی در طرح افزایش ارتفاع سدها (بررسی موردی سد اکباتان همدان)

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
[
فریدون اقضایی ] - مهندسان مشاور بهان سد ، سد اکباتان
[
رضا حیدری ] - دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

تعمیر و یا افزایش ارتفاع سد های ایران به ویژه سدهای مربوط به دهه های ۱۳۴۰ ، همواره نیاز مند یک باز نگری اساسی در زمینه مطالعات زمین شناسی ساختگاه ، مخزن و حوضه آبریز آن می باشد . سد اکباتان همدان در شرایط ساختگاهی ویژه ای قرار دارد و به دلیل حرکات تکتونیکی منطقه از پیچیدگی خاصی بر خوردار است، در این پؤوهش ضمن معرفی این سد و بررسی وضعیت زمین شناسی ساختگاه آن در رابطه با طرح افزایش ارتفاع که هم اکنون در دست اجرا است ، یاد آور می شویم که باز نگری مجدد و یا انجام آزمون های مورد نیاز در مطالعات زمین شناسی این گونه پروژه ها از اهمیت زیادی بر خوردار است


کلمات کلیدی:

سد، کارست، افزایش ارتفاع سد.

کلید واژه ها: همدان