نقش زمین شناسی و زمین ساخت در رخداد زمین لغزشهای شمال شرق تهران (میگون)

نقش زمین شناسی و زمین ساخت در رخداد زمین لغزشهای شمال شرق تهران (میگون)

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا خانلری ] - استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
هادی مصلح مژگان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
محمدحسین قبادی ] - استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
رفیعا فرزان ] - مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

خلاصه مقاله:

منطقه شمال شرق تهران یکی از مناطق مستعد زمین لغزش محسوب می شود و با توجه به اینکه این منطقه جزء مناطق با خطر زمین لرزه بالا نیز می باشد، لذا توجه به ویژگیهای زمین شناسی واحدهای تشکیل دهنده خاکی و سنگی در محدوده و نیز بررسی ساختارهای زمین شناسی مانند گسلها، لایه بندی و درز و شکستگی های موجود، در رابطه با پایداری شیروانیهای طبیعی و مصنوعی اهمیت فراوان دارد. موافق بودن شیب لایه بندی با شیب توپوگرافی یکی از مهمترین عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در این منطقه محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه جزء مناطق پرباران و برف گیر کوهستانی محسوب می شود، حضور آبهای سطحی و زیرزمینی در منطقه، بیانگر اهمیت نقش آب در ناپایداری شیروانیها می باشد.

کلید واژه ها: تهران