کاربرد هیدروژئوشیمی نمونه های آب معدن سنگ آهن گل گهر در بررسی وضعیت مناطق ایجاد کننده بار آبی مزاحم

کاربرد هیدروژئوشیمی نمونه های آب معدن سنگ آهن گل گهر در بررسی وضعیت مناطق ایجاد کننده بار آبی مزاحم

نویسنده‌گان:

[ مهدی سیاووش حقیقی ] - کارشناس ارشد آبشناسی شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
[ مهدی زارع ] - استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ سعید مکنونی گیلانی ] - کارشناس ارشد آبشناسی شرکت سنگ آهن گل گهر
[ سعید کریمی نسب ] - استادیار بخش معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در حال حاضر اختلاف بار آبی مزاحم در محدوده معدن شماره ۱ گل گهر به حدود ۵۵ متر رسیده است. مشکلات ناشی از حضور آب در عملیات معدنکاری باعث بالا رفتن هزینه های آتشباری، کاهش راندمان ماشین آلات و نیروی انسانی، افزایش آمار حوادث، مشکلات الکتریکی و غیره می گردد. لذا شناخت وضعیت آبهای زیرزمینی منطقه می تواند در انجام زهکشی موثر آبهای زیرزمینی معدن و کاهش مشکلات ذکر شده مفید باشد. به این دلیل و در راستای درک بهتر سیستم آبهای زیرزمینی معدن شماره ۱ گل گهر و مناطق اطراف، وضعیت هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور جهت بررسی آبهای موجود در معدن شماره ۱ گل گهر و شناخت آبهای مختلف در ناحیه معدن و نواحی اطراف آن از بهمن ماه ۸۳ تا بهمن ماه ۸۴ در پنج مرحله تعداد ۱۴۳ نمونه جهت آنالیز شیمیائی تهیه و نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن در این مدت نمونه برداری از چاهها، چشمه ها و سطوح تراوشی معدن جهت تعیین میزان هدایت الکتریکی آبهای مختلف بطور روزانه انجام و مورد ارزیابی واقع شده است. در این تحقیق اهداف مطالعات، مکانهای نمونه برداری و علل انتخاب آنها، تغییرات زمانی و مکانی، گروه بندی و بررسی منابع اصلی، جهت حرکت و اختلاط آبها از جهات مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد