کانی شناسی فسفاتهای جیرود

کانی شناسی فسفاتهای جیرود

نویسنده‌گان:

[ سادات فیض نیا ] - استادیارگروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
[ عبدا... سعیدی ] - استادیارگروه زمین شناسی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور
[ علی اصغر واحدی ] - کارشناسی ارشد سنگ شناسی رسوبی، سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در ۴۵ کیلومتری شمال تهران و در مجاورت روستاهای لالون و زاگون قرار دارد. لایه های فسفات دار به بخشA از سازند جیرود مربوط بوده ودر منطقه رخنمون دارند.
براساس پردازش آماری داده ها حاصل از آنالیزنمونه های جیرود ،(SPSS) فسفاتهای این بخش از نوع فلورآپاتیت وکلروآپاتیت هستند. هیچ ارتباطی را نمی توان بین سن نمونه و ترکیب شیمیایی آن تشخیص داد. ته نشست فسفات وکربنات به نسبت(Mg/Ca) وابسطه است. وجود Fe و Mg دراین نهشته ها یک عامل مزاحم در فرآوری آن است.

کلید واژه ها: تهران