آنالیز رخساره ای، رهیافتی برای تعیین محیط تشکیل کانسار استراتاباند سرب- نقره راونج دلیجان

دسته زمین شناسی اقتصادی واکتشاف
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سروش مدبری-
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

رخساره های کانه دار کانسار سرب و نقره راونج دلیجان عمدتاٌ در واحدهای آهکی، و گاهی دولومیتی قرار داشته و پاراژنزی شامل گالن، باریت و پیریت را در خود جای می دهد. افقهای کانه دار غالباٌ در محیطهای پهنه های کشندی (Tidal Flat) تشکیل شده و بیشترین حجم کانسنگ ها مربوط به بخش اینترتایدال است. بر اساس شواهد موجود، محیط تشکیل، عامل اصلی تشکیل ماده معدنی در این کانسار بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد