Vision Metrology و جایگاه آن در صنعت

Vision Metrology و جایگاه آن در صنعت

نویسنده:

[ محمد سعادت سرشت ] - قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه فنی

خلاصه مقاله:

عبارت Vision Metrology (VM) به معنای اندازه گیری بصری، در حوزه نقشه برداری عبارتی نسبتا جدید و نامانوس بوده اما در یک دهه اخیر در حوزه صنعت به ابزاری کاملاً شناخته شده تبدیل گشته است. از این رو در این مقاله با هدف شناسایی این ابزار، پس از مروری بر مفاهیم اولیه، انواع سیستمهای VM ارائه و نمونه هایی از کاربردهای آن نشان داده می شود. با توجه به اینکه سیستمهای VM به اندازه گیری سه بعدی جسم از طریق تصویربرداری از آنها می پردازد، می توان آنها را در حوزه بینایی کامپیوتر و عمل فتوگرامتری برد کوتاه جای دارد. در انتها سیستم های فتوگرامتری صنعتی غیر آنی و نور ساختار سافته کددار بعنوان دو سیستم مکمل در VM جهت بازسازی شکل و ابعاد اجسام بزرگ و پیچیده در صنعت بطور اجمال معرفی می گردد.


کلید واژه ها: سایر موارد