روش انتخاب سیستم تصویر در ایران و کشورهای همسایه

روش انتخاب سیستم تصویر در ایران و کشورهای همسایه

نویسنده‌گان:

[ سمیرا حسینی ] -
[ آزاده عبدی ] -
[ مهسا مساعدی ] -

خلاصه مقاله:

موضوع مورد بحث در این مقاله سیستم تصویر و دو حالت جزئی سیستم تصویر در ایران می باشد که چکیده از آن در زیر آورده شده است:
لزوم استفاده از سیستم تصویر: تصویر کردن یک سطح سه بعدی بر روی یک سطح دو بعدی مشکلاتی در بر دارد که برای رفع آن از سیستم تصویر استفاده می کنیم.
تعریف سیستم تصوی رو انواع آن: سیستم تصویر شامل روابطی مفید می باشد که می توان به وسیله آنها یک سطح سه بعدی را بر روی یک سطح دو بعدی تصویر کرد که می شود از انواع آن به سیستم تصویر استوانه ای مخروطی و صفحه ای اشاره کرد.
روش انتخاب سیستم تصویر: در این باره دانشمندان نظریه های متفاوتی دارند و انتخاب آن را به عواملی نسبت داده اند. مانند: خصوصیات مورد نیاز، محدوده و موقعیت کلی منطقه ...
سیستم تصویر در ایران: سیستم تصویر مل ایران UTM می باشد اما در موارد خاص از لامبرت نیز استفاده می شود. به عنوان مقال در تهیه نقشه های زمین شناسی و ...
مشکلات استفاده از UTM در ایران: در UTM بدلیل وجود زون های مختلف، دو نقطه که در یک عرض جغرافیایی اما در زون های مختلف هستند می توانند یک مختصات داشته باشند. که این مسئله مشکلاتی را برای تهیه نقشه کلی و همچنین سرشکنی مشاهدات به وجود می آورد. که به عنوان مثالی از آن به سیستم تصویر استان خراسان اشاره شده است.
سیستم تصویر در کشورهای همسایه: مختصری به سیستم تصویر مورد استفاده در کشورهای دیگر اشاره شده است.


کلید واژه ها: سایر موارد