طراحی بهینه پایه در روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C۱ معدن زغالسنگ پرورده طبس

طراحی بهینه پایه در روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پرورده طبس

نویسنده‌گان:

[ منصور هدایت زاده ] - دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
[ آرش ابراهیم آبادی ] - دانشجوی دوره دکتری مهندسی معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

خلاصه مقاله:

یکی از پارامترهای اصلی در طراحی معادن به روش اتاق و پایه، طراحی صحیح ابعاد پایه می باشد به گونه ای که اهمیت طراحی صحیح و بهینه ابعاد پایه تا آنجاست که تقریبا اقتصادی بودن
طرح، حفظ ایمنی کارگاهها و عملیات معدنکاری و بازیابی لنگه ها به این فاکتور بستگی دارد . از آنجا که در روش اتاق و پایه بخشی از ماده معدنی بعنوان لنگه جاگذاری می شود، هدف اصلی
طراحی پایه برای هر معدن اتاق و پایه، طراحی پایه ای با حداقل ابعاد بوده به طوریکه ایمنی کارگاهها و پایداری اتاقها تامین گردد . هدف از این تحقیق، محاسبه و طراحی ابعاد بهینه پایه در
روش استخراج اتاق و پایه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پروده طبس می باشد . برای طراحی لنگه و خصوصا محاسبه مقاومت لنگه ها روابط متعددی وجود دارد که در این تحقیق بدلیل عمومیت
بیشتر روش بنیاوسکی، از این روش برای محاسبه مقاومت لنگه و طراحی لنگه برای لایه C1 معدن زغالسنگ پروده طبس استفاده شده است . با توجه به طراحی انجام گرفته، طول لنگه ها،عرض لنگه ها و نسبت بهینه استخراج به ترتیب35 فوت، 25 فوت و63 درصد برای لایه C1 طراحی شد که نسبت استخراج 63 درصد و کاهش سطح پایه ها به میزان 24/5 درصد نسبت به طراحی پیشین مؤید اقتصادی بودن طراحی می باشد


کلمات کلیدی:

طراحی پایه، روش استخراج اتاق و پایه، معدن زغالسنگ پروده طبس

کلید واژه ها: یزد