مطالعه زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار آنتیموان طلادار چلپو در شمال کاشمر

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده علیرضا مظلومی- محمد حسن کریم پور
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
کانسار چلپو در شمال کاشمر از چند دهه گذشته به صورت محدود مورد بهره برداری بوده است. این ناحیه از سری رسوبات کلاستیکی پالئوژن متشکل از شیل، مارن، ماسه سنگ، کنگلومرا با میان لایه هایی از سنگهای پیروکلاستیکی ائوسن پوشیده شده است. سیستم شکستگی شرقی- غربی (موازی گسل درونه) جایگاه تشکیل کانسار می باشد.
شواهد زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی نشان می دهد که کانی سازی در یک سیستم اپی ترمال و در درجه حرارتهای کمتر از 300 درجه (بین 100 تا 200 درجه سانتیگراد) صورت پذیرفته است. بررسیهای ژئوشیمایی حاکی از وجود یک سیستم اپی ترمال طلادار مشابه کارولینا و از نوع کم سولفات است. آلتراسیون شدید هیدروترمال زون مینرالیزه را در برگرفته است.
بررسی زونینگ ژئوشیمیایی عمودی عناصر فوق کانساری و تحت کانساری ضمن روشن نمودن سطوح فرسایشی مختلف جهت حرکت سیالات کانه ساز را روشن کرده است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى