تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان

نویسنده‌گان:

[ کوروش شهریار ] - دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[ جواد غلام نژاد ] - استادیار دانشکده استخراج معدن، دانشگاه یزد
[ فرهاد صمیمی نمین ] - دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

مجتمع معدنی سنگ آهن گل گهر در جنوب غرب سیرجان قرار گرفته است . ذخایر سنگ آهن گل گهر از 6 توده معدنی با ذخیره ای بالغ بر یک میلیارد و یکصد میلیون تن تشکیل شده، که ذخیره
شماره یک آن به علت نزدیک بودن به سطح زمین، پیش از سایر ذخایر مورد اکتشاف تفضیلی قرار گرفته و بهره برداری از آن به روش استخراج روباز آغاز شده است . در طراحی های اولیه، شیب سرتاسری دیواره های معدن در خاک 35 درجه و در سنگ 45 درجه در نظر گرفته شده است . در این مقاله پایداری شیب دیواره سرتاسری معدن شماره یک گل گهر مجدداً ارزیابی شده است . به
منظور تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ، عملیات برداشت درزه، نمونه گیری و آزمایش بر روی نمونه ها انجام و پس از تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ، پایداری دیواره های معدن با استفاده از نرم افزار FLAC ارزیابی شد . نتایج نشان داد که اولاً زوایای در نظر گرفته شده در بعضی از دیواره ها قابل اجرا نبوده و بعضاً در دیواره خاکی باید تا 22 درجه کاهش داده شود؛ ثانیاً با اعمال تمهیداتی نظیر زهکشی در معدن، می توان زاویه شیب سرتاسری را در بعضی از دیواره ها، از 22 درجه به 32 درجه افزایش داد که باعث کاهش باطله برداری به میزان 50 میلیون تن می شود


کلمات کلیدی:

معدن روباز، پایداری شیب، زهکشی معادن، معدن گل‌گهر، نرم افزار FLAC

کلید واژه ها: کرمان