تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

تأثیر زونهای گسلی و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود

نویسنده‌گان:

[ مصطفی شریف زاده ] - استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
احمد ترکمنی قطب ] - کارشناس ارشد استخراج معدن
[
جعفر خادمی حمیدی ] - دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن ; دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
علی همتی شعبانی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ ; شرکت مهندسین مشاور ایمن سازان

خلاصه مقاله:

در حین عملیات حفاری تونل قمرود در زونهای ریزشی و ناپایدار، مشکلات متعددی رخ داد که بعضی از آنها با تمهیدات مناسب برطرف شده اما برخی دیگر باعث توقفهای طولانی مدت دستگاه
شد . با بررسی توقفات متعدد دستگاه در زونهای گسلی و خرد شده مشخص شد که عوامل زمین شناسی از یک سو و عوامل اجرائی از قبیل اپراتور دستگاه و غیره از سوی دیگر در بروز این توقفات نقش داشته اند . هدف از ارائه این تحقیق، بررسی عوامل موثر در توقفات دستگاه در زونهای خرد شده و راهکارهای بکار رفته برای مقابله با این مشکلات است . با توجه به وجود نواحی ضعیف و خرد شده در مسیر تونل ( در حدود 80 درصد از کل طول تونل ) ، پیش بینی دقیق ریسک ناشی از مواجهه با این زونها قبل از حفاری و از آنجا استفاده از راهکارهای مناسب، تأثیر چشمگیری در کاهش توقفات طولانی مدت دستگاه خواهد داشت


کلمات کلیدی:

تونلزنی مکانیزه تمام مقطع (TBM)¬، زونهای گسلی، گیر کردن ماشین، تونل انتقال آب قمرود

کلید واژه ها: قم