بررسی شرایط ژئوتکنیکی و پایداری شیب معدن مس میدوک

دسته معدن
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین کنفرانس مکانیک سنگ
تاريخ برگزاری ۱۵ دی ۱۳۸۶

بررسی شرایط ژئوتکنیکی و پایداری شیب معدن مس میدوک

نویسنده‌گان:

[ مهدی جمالی جهرمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
سیدحسن خوشرو ] - استادیار بخش مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

معدن مس میدوک در 40 کیلومتری شمال شرق شهربابک و 130 کیلومتری شمال غرب معدن مس سرچشمه، در استان کرمان، واقع شده است . پایداری شیب معدن از اهمیت زیادی در طول حیات
کاری معدن برخوردار است چراکه ناپایداری شیب ممکن است حتی موجب تعطیلی معدن گردد . مرحله نخست در تحلیل پایداری شیب، جمع آوری داده های زمین شناسی و ژئوتکنیکی است . در
معدن میدوک، داده های ژئوتکنیکی و زمین شناسی با استفاده از بازنمایی سینه کار، نقشه برداری scanline ، چال های اکتشافی و آزمایش های آزمایشگاهی بدست آمده است . در رابطه با فعالیت های تکتونیکی در منطقه، دو دسته درزه اصلی، در معدن میدوک شناسایی شد . شناسایی حالت های ناپایداری نشان می دهد که درزه های اصلی معدن پتانسیل ریزش نخواهند داشت، از این رو محیط
معدن به صورت یک محیط پیوسته معادل برای تحلیل پایداری در نظر گرفته شد . تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار FLAC نشان داد که شیب نهایی معدن روباز میدوک تحت شرایط
زمین شناسی و ژئوتکنیکی موجود پایدار است . در این راستا مشخص شد که یک سیستم زهکشی مناسب برای اطمینان از وضعیت پایداری شیب های معدن ضروری می باشد


کلمات کلیدی:

پایداری شیب، ناپیوستگی‌ها، شرایط ژئوتکنیکی، FLAC

کلید واژه ها: کرمان