بررسی منشاء و محیط تکتونیکی آمفیبولیتهای معادن طلای موته، با تاکید بر مطالعه میزان و چگونگی توزیع (Zr, Y, Cr, Ni, Nb, Ti)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ایرج نوربهشت- موسی نقره ئیان- مرتضی شریفی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
جهت شناخت منشاء و محیط تکتونیکی آمفیبولیتها، میزان و چگونگی توزیع Zr, Y, Sr, Cr, Ni, Ti, Nb در آمفیبولیتهای معدن طلای موته مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نمونه های مورد مطالعه آمفیبولیتهای منطقه موته گرایش مورب از خود نشان می دهند و در محدوده بازالتهای تولئیت قاره ای قرار گرفته اند.
به طور خلاصه می توان گفت در میان محیطهای آتشفشانی- رسوبی معاصر، یک محیط درون قاره ای و یک محیط اولاکوژئوسنکلینال با اطلاعات ما بیشترین تطابق را داشته و این تصور با نتایج سایر تحقیقات انجام شده بر روی متاریولیتها و گرانیتهای منطقه موته همخوانی و موافقت کامل دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد