مدل سازی سه بعدی هندسی – ژئوتکنیکی توده سنگ های درزه دار به روش آماری (مطالعه موردی، بلوک تکتونیکی II معدن چغارت)

مدل سازی سه بعدی هندسی – ژئوتکنیکی توده سنگ های درزه دار به روش آماری (مطالعه موردی، بلوک تکتونیکی II معدن چغارت)

نویسنده‌گان:

[ احسان امینی ] - فارغ التحصیل کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه یزد
[ علیرضا یاراحمدی بافقی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

خلاصه مقاله:

ناپیوستگی ها ( وبه طور عام درزه ها ) عامل اصلی ناهمگونی و ناپایداری در مناطق مورد مطالعه مهندسین زمین شناس ، معدن و عمران می باشند . لذا نیاز به یک نمایه واقعی از هندسه سنگ
احساس می گردد که انواع روش های مدل سازی می توانند این نیاز را برای مهندسان برطرف سازند . روش های مدل سازی هندسی - ژئو تکنیکی معمولا به سه دسته قطعی ، آماری وزمین آماری تقسیم می شوند . در این مقاله روش های مختلف مدل سازی هندسی بررسی و » سیستم ناپیوستگی های ترتیبی و نامحدود « در روش آماری بعنوان مناسب ترین روش از نقطه نظر بیشترین کاربرد در تحقیقات گذشته انتخاب گردید . محیط نرم افزاری Mathematica به علت داشتن قدرت و سرعت بالا در انجام محاسبات ریاضی و نیز توانایی در تولید نمایه های سه بعدی، جهت مدل سازی در نظر گرفته شد . الگوریتم هلیوت مبنای شبیه سازی هندسی قرار گرفت و برنامه مدل سازی هندسی در این محیط تهیه شد . این برنامه ) ) 3DGM قابلیت ترسیم سه بعدی هندسه توده سنگ را دارد و علاوه بر امکانات گرافیکی ،بانک اطلاعاتی شامل گوشه ها و اضلاع بلوک های ایجاد شده را در اختیارمی گذارد . همچنین در قالب یک مطالعه موردی بلوک تکتونیکی II معدن چغارت انتخاب و ضمن برداشت اطلاعات ناپیوستگی های منطقه مدل سه بعدی و دو بعدی بلوک تکتونیکی توسط برنامه تهیه گردید


کلمات کلیدی:

ناپیوستگی ها، مدل سازی هندسی ـ ژئوتکنیکی، روش آماری، معدن چغارت

کلید واژه ها: یزد