براکیوپودهای سازند بهرام در کوه فغان- جنوب کاشمر

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد رضا یزدانی- علیرضا عاشوری- محمود احمد زاده هروی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷

براکیوپودهای سازند بهرام در مقطعی به ضخامت حدود 200 متر در کوه فغان (جنوب کاشمر) مورد مطالعه قرار گرفته است. حاصل این مطالعه شناسایی 15 جنس و 17 گونه و دو زیرگونه براکیوپودی است که سه گونه آن برای اولین بار از ایران و تمامی گونه ها برای اولین بار از ناحیه مورد مطالعه گزارش می شوند. فون براکیوپودی مورد بررسی سن ژیوسین پسین تا فرازنین میانی- احتمالاٌ پسین را نشان می دهد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى