برآورد TEC در یونسفر اصفهان

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک۸۲
تاريخ برگزاری ۲۶ دی ۱۳۸۶

برآورد TEC در یونسفر اصفهان

نویسنده:

[ شیرین بیرانوند ] - کارشناس نقشه برداری دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) قابلیت ردیابی ماهواره ها و تعیین موقعیت آنها را داراست، اهمیت تعیین موقعیت و بالا بردن دقت آن مسأله‌ای بوده که همواره ذهن بشر را به خود معطوف داشته است امواج گسیل شده از ماهواره‌ها از جو عبور می کنند و متاثر می شوند. از مهمترین اثرات جو پدیده اغتشاشی است که در یونسفر ایجاد می شود و معلول چگالی الکترون یونسفر می باشد. موضوع پژوهش انجام گرفته بررسی این کمیت می باشد. در این پروژه دو روش جهت برآورد TEC آمده است. همچنین TEC در زمانهایی که برای آنها محاسبه ای صورت نگرفته است، روشی ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: اصفهان