کاربرد توأمان باندهای اولیه، شاخصهای گیاهی و باندهای فیوژن جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد توأمان باندهای اولیه، شاخصهای گیاهی و باندهای فیوژن جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی

نویسنده‌گان:

[ سیدزین العابدین حسینی ] - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه یزد
[ سیدجمال الدین خواجه الدین ] - دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
[ حسین آذرنیوند ] - استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
[ سیدعلی خلیل پور ] - کارشناس ارشد سنجش از دور دفتر مهندسی سازمان جنگلها و مراتع

خلاصه مقاله:

این مطالعه بمنظور بکارگیری توأمان باندهای اولیه سنجنده+ ETM شاخصهای گیاهی و باندهای حاصل از ادغام باندهای چندطیفی با باند پانکروماتیک(فیوژن) و درنهایت بررسی قابلیتها و مزایای استفاده از باند پانکروماتیک در تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی در مراتع منطقه چمستان استان مازندران به وسعت تقریبی ۱۲۰۰۰ هکتار انجام شد.


کلمات کلیدی:

تصاویر+ETM ، ادغام داده ها ، بندهای اولیه ، شاخص های گیاهی، باندهای فیوژن ، درصد پوشش گیاهی ، رگرسیون گام به گام، مدل برآورد پوشش

کلید واژه ها: سایر موارد