کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی و مدیریت شبکه کابل مخابرات

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی و مدیریت شبکه کابل مخابرات

نویسنده:

[ محمدرضا داوری ] -

خلاصه مقاله:

رشد و توسعه شبکه مخابراتی و عدم وجود سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی به روز در شبکه باعث شده است که در بسیاری از موارد طراحی، نگهداری و حل مشکلات شبکه از پیچیدگی بسیار برخوردار شود. تقاضای روز افزون اجتماعی به علت افزایش جمعیت و نیز استفاده از اینترنت که خود باعث افزایش تقاضا برای تلفن ثابت شده تا شرکت مخابرات به طور جدی نیازمند حفظ و نگهداری شبکه کابل موجود و گسترش طرحهای توسعه باشد

کلید واژه ها: سایر موارد