معرفی فسیل آلگی Kamaena cf. Delicata Antropov کربونیفر زیرین در ایران (شرق ایستگاه توانیر، جاده سیرجان- نیریز)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مینا- نوازی
تاريخ برگزاری ۲۲ فروردین ۱۳۶۶
کربونیفر زیرین فسیل دار شناخته شده در پهنه ایران زمین گسترش کمی داشته و یا آنکه به دلیل عدم انجام مطالعات دقیق از نظرها دور مانده است.
فسیل آلگی Kamaena cf. Delicata Antropov که در سنگهای دگرگونی منطقه سیرجان یافت شده و تعلق این مجموعه سنگی را به کربونیفر زیرین مسلم می سازد، از یافته های بسیار جدیدی است که در این زمینه مطرح گردیده است.
فسیل فوق الذکر در سنگهای آهکی خاکستری رنگ، نازک لایه، دولومیتی شده ای یافت می شود که در قسمت فوقانی مجموعه دگرگونی سیرجان نیز در شرق ایستگاه توانیر واقع در 25 کیلومتری جاده آسفالته سیرجان شیراز رخنمون دارند. زمین شناسان یوگسلاو به این مجموعه سن پرمین میانی تا فوقانی را نسبت داده اند. مطالعه دقیق نمونه های گرفته شده توسط آقایان دکتر سبزه ئی و اشراقی نشان داد که الگ مذکور که شاخه chlorophycophyta (الگهای سبز) و خانواده Dasycladaceae میباشد، در این سنگ ها گسترش خوبی دارد. این فسیل در کربونیفر زیرین نواحی بلژیک، استرالیا، تتیز امریکا توسط B.Mamet B.Ruolloff, A. Roux به دقت مطالعه شده و انتساب آن به کربونیفر زیرین محقق گشته است.
کشف این فسیل در سنگهای دگرگونی کمپلکس دگرگونی خواجو، در زون سنندج- سیرجان یک بار دیگر ثابت نمود که بخش عظیمی از این سنگها تعلق به پالئوزوئیک داشته و لزوم مطالعات فسیل شناسی گسترده تری را ایجاب می کند.

کلید واژه ها: کرمان