مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده ازسیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی (Fuzzy_GIS)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده ازسیستمهای اطلاعات جغرافیایی فازی (Fuzzy_GIS)

نویسنده‌گان:

[ فرشاد نوریان ] - استاد گروه شهرسازی دانشگاه تهران، مشاور مرکز اطلاعات جغرافیایی شهرتهران (TGIS)
[ علی شکوهی ] - کارشناس مهندسی ژئوماتیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

کارآمدی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)در طراحیها و برنامهریزی شهرها و برای توزیع مناسب کابریها در شهرها موضوع مهم و کمتر شناخته شدهای است.استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامهریزی کاربریهای شهری، امکان مکانیابی مناسب را برای عملکردهای شهری فراهم میآورد


کلمات کلیدی:

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)منطق فازی مکانیابی کاربریهای شهری- بوستانها (پارکها) شهری زنجان

کلید واژه ها: سایر موارد