مثلث بندی هوایی قابل کنترل با عوارض خطی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

مثلث بندی هوایی قابل کنترل با عوارض خطی

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا رحیمی ] - کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری -فتوگرامتری
[ حمید عبادی ] - استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

امروزه نه تنها متخصصان ژئوماتیک در پی یافتن روشهایی برای ارتقا سرعت در سیستمهایی که از آنها استفاده میکنند هستند بلکه همگام با این موضوع روشهایی را برای کاستن از هزینه های وارد بر یک سیستم نیز جستجو میکنند .در این میان مثلث بندی هوایی نیز با تو جه به ویژگی ذاتی خود یعنی بدست آوردن مختصاتهای زمینی برای شمار زیادی از نقاط گرهی که باعث اقتصادیتر نمودن پروژه ها میشود مورد توجه متخصصین واقع شده است .یکی از روشهایی که در راستای کاهش هزینه ها در مثلث بندی هوایی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است کاس تن از تعداد نقاط کنترل میباشد برای کاستن از تعداد نقاط کنترل ویا حتی حذف احتمالی این نقاط میتوان از عوارض خطی در مثلث بندی هوایی استفاده کرد در حقیقت با استفاده از این عوارض در مثلث بندی هوایی میتوان ضعف هندسی ناشی از تقلیل نقاط کنترل را تا حدودی جبران کرد .راحتی بکار گیری عوارض خطی خاصی نظیر مسیر راهها باعث شده است که این عوارض بیشتر مورد توجه قرار بگیرند البته این بدان معنی نیست که به عوارض خطی دیگر نظیر عوارض خطی طبیعی توجه نداشته باشیم زیرا دسترسی به این عوارض در اکثر تصاویر از عوارض خطی خاص راحتتر میباشد اما تعریف مدل ریاضی مناسب برای این عوارض دشوارتر میباشد که این مشکل را میتوان تا حد زیادی با افزایش مشاهدات روی این عوارض تقلیل داد.طراحی ودر کنار هم قرار دادن نقاط کنترل در کنار عوارض کنترل از مواردی است که باید مورد توجه خاص قرار بگیرد .زیرا با ایجاد تغییر در نحوه کنار هم قرار دادن عوارض ونقاط کنترل به جوابهای متفاوت اما نزدیک به هم خواهیم رسید در این مقاله یک روش کاملا ریاضی برای استفاده از عوارض کنترل خطی در مثلث بندی هوایی معرفی میکنیم .روشی که در این مقاله بیان میشود دارای شالوده ای کاملا ریاضی می باشد زیرا معادله نسترینتی که برای این منظور معرفی میشود از معادلات شرط هم خطی مشتق میشود.لذا میتوان این روش را به نوعی روشی برای توسعه معادلات باندل دانست


کلید واژه ها: سایر موارد