کاربرد تصاویر ماهواره‌ای لندست ۷ در شناسایی آثار مورفوئوستاتیکی پلایا گاوخونی در کواترنر

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد تصاویر ماهواره‌ای لندست 7 در شناسایی آثار مورفوئوستاتیکی پلایا گاوخونی در کواترنر

نویسنده:

[ عبداله سیف ] - عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

سنجش از دور به عنوان تکنیکی برتر درمطالعات زمین ریخت شناسی ، توان پژوهشی ژئومو رفولوژیست ها را بالا برده و آنها را در بازسازی محیط و فرمهای ژئومورفیک کواترنز یاری نموده است. این مقاله با استناد بر آنالیز و ماهواره ای لندست 7 +ETM برای نخستین بار به بررسی پاره ای از فرمها و مواریث ژئومورفیک محور شرقی پلایای گاوخونی تحت عنوان مخروطه افکنه ها و تراسهای دریاچه ای پرداخته است به عبارت دیگر پس از اعمال روشهای پردازشی و بارزسازی به شناسایی آثار مورفوائوستاتیک دیرینه واقع بر سطح این مخروطه افکنه ها تحت عنوان آثار گذشته تراسهای دریاچه ای گاوخونی کبیر پرداخته ایم. از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار رفته در مقاله می توان به تصحیحات هندسی، تعیین بهترین ترکیبات باندی، آنالیز منحنی های طیفی، آنالیز مولفه های مبنا ، ادغام اطلاعات، تهیه مدل ارتفاع رقومی اشاره نمود.


کلمات کلیدی:

آثار مورفواستاتیک دیرینه ، آنالیز مولفه های مبنا ، پردازش تصویر، پلایای گاوخونی ، تصاویر لندست ، ترانس های دریاچه ای گاوخونی ، تپه شاهد، مخروط افکنه

کلید واژه ها: اصفهان