GIS سازه ای و تاسیساتی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

 GIS سازه ای و تاسیساتی

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر عرفانیان ] - کارشناس ارشد نقشه برداری
[ سیدمحمد ایازی ] - کارشناس ارشد فتوگرامتری
[ محمدعلی طهرانی زاده ] - کارشناس نقشه برداری

خلاصه مقاله:

هدف از این مقاله بررسی کاربردهای سیستمهای اطلاعات مکانی در سازه های تاسیساتی اعم از لوله های انتقال مواد، مخازن، شیرخطها، موتورخانه ها و ... و اخذ اطلاعات مورد نیاز مدیریان و آنالیزاین اطلاعات و درنهایت نترل و برنامه ریزی بر مبنای آن می باشد که بعنوان پروژه عملی درسازمان عمران و توسعه حرم امام رضا(ع) و با همکاری شرکت نحققیق و توسعه پویا نقشه اجرا گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی، به شناخت نیازها و نحوه مکانیزه کردن اطلاعات ساختمانها، ابنیه و سازه های تاسیساتی حرم مطهر اشاره گردیده است. مراحل مختلف لنجام پروژه مانند شناخت و نیاز سنجی ، جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مکانی و توصیفی آماده سازی این اطلاعات جهت ورود به محیط GIS تهیه مدل مفهومی ، انتخاب محیط مناسب، تهیه نرم افزار رابط و بررسی تجزیه و تحلیلیهای مورد نیاز مدیریان سازمان و پش بینی گسترش سیستم از جمله مراحل اصلی پروژه می باشد.


کلمات کلیدی:

Mechanical , Structure , De3sign . Implementation , GIS

کلید واژه ها: سایر موارد