آنالیز طیفی امواج ناایستای جزرو مدی با استفاده از تبدیلات موجک

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

آنالیز طیفی امواج ناایستای جزرو مدی با استفاده از تبدیلات موجک

نویسنده:

[ اصغر راست بود ] - عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

آنچه در این مقاله ارائه می گردد آشنایی با تئوری موجک ها تبدیلات موجک و بکارگیری آن در آنالیز امواج جزر و مدی می باشد. برای این منظور نخست مرور مختصری در مورد تئوری تبدیل فوریه و تبدیلات موجک صورت گرفته و محاسن تبدیلات موجک نسبت به تبدیل فوریه بیان میگردد. در ادامه مطالعات تئوری درمورد سیگنالهای شبیه سازی شده اجرا می شود و در نهایت تبدیل موجک گسسته با استفاده از موجک مختلط مرلت روی سری های زمانی به دست آمده از امواج جزر و مدی اعمال شده و قابلیت این تبدیلات در بررسی فرکانس های جزر و م دی و آشکار سازی مقاطع زمانی وقوع این فرکانس ها اثبات می گردد.


کلمات کلیدی:

تبدیل فوریه ، تبدیل فوریه زمان کوتاه ، تبدیلات موجک ، موجک ها

کلید واژه ها: سایر موارد