ارزیابی پتانسیل تصاویر ماهواره‌ای IRS ۱C/۱D در تهیه و بازنگری نقشه های متوسط مقیاس (۱:۲۵۰۰۰)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی پتانسیل تصاویر ماهواره‌ای IRS 1C/1D در تهیه و بازنگری نقشه های متوسط مقیاس (1:25000)

نویسنده:

[ معصومه خیری ] -

خلاصه مقاله:

امروزه با روند توسعه بخصوص در کشورهای در حال توسعه نیاز به تهیه و بازنگری نقشه در حال افزایش است و با توجه به مزایای تهیه نقشه به روش ماهواره‌ای، بکارگیری این روش در تهیه و بازنگری نقشه ضروری می نماید در این مقاله نقشه حاصل از تصاویر ارئوفتو IRS 1C/1D از نظر صحت اطلاعات هندسی با مدلهای هندسی دو و سهه بعدی مختلف، و نیز میزان محتوای اطلاعات موضوعی آن پس از بهبود رادیومتر یک تصاویر مورد ارزیابی قرار گرفت که علیرغم دقت هندسی قابل قبول، این تصاویر به دلیل عدم امکان تشخیص بسیاری از عوارض برای تهیه نقشه های فتوگرامتری در مقیاس 1:25000 مناسب نبوده ولی برای بازنگری در حالتیکه خطوط نیرو، راه‌آهن و عوارض خطی و نقطه ای کوچک مورد نیاز نباشد، روشی سریع و اقتصادی می باشد.


کلمات کلیدی:

ارتوفتو ، تصاویر IRS 1C/1D ، دقت هندسی و محتوای اطلاعات

کلید واژه ها: سایر موارد