GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

GIS و مسیر یابی با تکیه بر فرایند تکراری

نویسنده‌گان:

[ ماشاالله سعیدیان ] - سعیدیان عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
[ علی هاتفی شفتی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش راه ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

راه ها یکی از شاهرگ ها ی اصلی توسعه و اقتصاد کشور می باشند لذا باید در طراحی این چنین مسی رهایی علاوه بر رعایت نکات ف نی و اقتصادی به خصوصیات زیس ت محیطی زیادی که بعضاً خاص یک منطقه اند توجه شود تا احدا ث راه حداقل آسی ب را به زیست محیط منطقه وارد نماید . امروزه با توجه به ورود فن آوری کارای GIS امکان تلفیق مشخصات زیادی برای طراحی راه فراهم شده است . ابتدا لازم است عوامل زیست محیطی مؤثر بر منطقه شناسایی شوند پس از آن با استفاده از GIS و تلفیق عوامل موثر بر منطقه طراحی مسیر بهینه راه انجام می گیرد


کلمات کلیدی:

مسیر یابی ،آنالیز، بردار ، توپوگرافی، حمل ونقل ، راه، رستر ،رقومی ،فرایند تکرار، لایه ، هزینه

کلید واژه ها: سایر موارد