کاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد منطق فازی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای با استفاده از پیاده سازی آن در محیط GIS

نویسنده‌گان:

[ کیومرث حبیبی ] - عضو هیات علمی شهرسازی و معماری دانشگاه کردستان، دانشجوی دوره دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران ومدرس گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت،تهران و مازندران
[ پروانه زندی ] - فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس وکارشناس ارشد شهرداری تهران

خلاصه مقاله:

با شروع تحولات جدید به ویژه پس از آغاز اصلاحات ارضی و پیامد آن مهاجرت های روستایی، رشد اقتصادی اوائل دهه 50 و بالا رفتن د رآمدها و جاذبه های شهری جنگ تحمیلی و سیاستهای تمرکز زدایی استانی جمعیت شهر سنندج از 95 هزار نفر در سال 55 به 340 هزار نفر در سال 1382 افزایش یافت . فرایند این جهش جمعیتی توسعه شدید فیزیکی شهر بوده است . با یک فرض ثابت مبنی بر تولید زباله تولیدی هر شهروند به صورت سرانه که در سال 78 معادل 2/1 کیلوگرم بوده است . امروزه این شهر با تولید 714 تن زباله روبروست. به عبارتی طبق آخرین آ مار اعلام شده هر نفر روزانه 2/1 کیلوگرم و سالیانه 766 کیلوگرم زباله وارد چرخه زیستی شهر سنندج می نماید . با توجه به اینکه مواد زائد به هن گام دفن به 20 درصد حجم اولیه خود کاهش می یابد و هر مترمکعب آن با 450 0 مترمکعب تبدیل خواهد شد که در آن صورت هم اگر 714 تن زباله در لایه ای از خاک به ضخامت 3 متر / کیلوگرم وزن به حجم 2 دفن شود فضایی در حدود 105 م ترمربع در روز نیاز دارد که این مساحت در سال برا بر 38 هکتار خواهد بود . مکان یابی اولیه محل دفن زباله شهر سنندج در اطراف جاده قدیم مریوان در شمال شرقی سنندج نسبت به محل کنونی دفن زباله در فاصله 10 کیلومتری این شهر در یک کیلومتری جاده سنندج کرمانشاه مابین روستاهای چنو و کیلک از لحاظ اکثر شرایط محیطی ، طبیعی و اقتصادی بهینه تر بود ه است. اما به نظر می رسد محل کنونی دفن زباله علاوه بر تکمیل ظرفیت از موقعیت محیطی کاملاً نامناسبی بهره گرفته و اثرات و آلودگی های زیست محیطی آن نه تنها در شرایط کنونی پدیدار شده بلکه در آینده نزدیک نیز اثرات منفی خو د را بهتر نشان داده وتوسعه پایدارناحیه جنوبی این شهر رابا بحران مواجه ساخت .توانایی GIS به عنوان مجموعه ای سازمان یافته از نرم افزار، سخت افزار،
اطلاعات جغرافیایی و نیروی انسانی متخصص که به منظور کسب، ذخیره، بهنگام سازی، پردازش و تحلیل کلیه اشکالات جغرافیایی طراحی و ایجا د شده است باعث شده ، کاربرد وسیعی در مسائل زیست محیطی به ویژه در تعیین مکان و محل مناسب دفن مواد زائد


کلمات کلیدی:

مکان یابی ، GIS ، منطق فازی ، تصحیح هندسی تصاویر ، دفن زباله

کلید واژه ها: سایر موارد