دگرگونی مجاورتی سنگهای رسی و نیمه رسی در هاله های دگرگونی توده نفوذی نفلین سینیت کلیبر- شمال غرب ایران

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده رباب حاج علی اوغلی - محسن موذن- محسن موید-منصور مجتهدی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
توده نفوذی کلیبر (سایگرام داغ) در ابعاد 12در 8 کیلومتر در غرب کلیبر در کوههای قره داغ قرار گرفته است. این توده بخشی از نوار ماگمایی البرز غربی- آذربایجان می باشد که در فاز تکتونیکی پیرنه در ائوسن فوقانی- الیگوسن در پوسته آذربایجان نفوذ کرده است. نفوذ توده مذکور در نهشته های رسوبی، پیروکلاستیک و سنگهای بازیک زیر دریایی کرتاسه فوقانی، هاله دگرگونی به ضخامت بیش از یک کیلومتر در اطراف توده ایجاد کرده است. کنتاکت این توده با سنگ های درونگیر مشخص (Sharp) می باشد. سنگ های حاصل از این دگرگونی شامل مرمرها، هورنفلس ها، توف های دگرگون شده، کالک سیلیکاتها و متابازیت ها است. در نتیجه دگرگونی سنگ های رسی و نیمه رسی، انواع کردیریت هورنفلس، کردیریت- آلکالی فلدسپار هورنفلس، کردیریت- آلکالی فلدسپار- سیلیمانیت هورنفلس، کروندم- اسپینل هورنفلس و کریدیت- ارتوپیروکسن هورنفلس تشکیل شده است. به علت حرارت حاصل از توده، سنگ های رسی و نیمه رسی بصورت بخشی ذوب گشته و پدیده آناتکسی مجاورتی ایجاد شده است. حداقل درجه حرارت دگرگونی مجاورتی 850 و فشار کمتر از 6Kbar بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد