کاربرد های GIS در صنعت برق

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد های GIS در صنعت برق

نویسنده‌گان:

[ جواد صابریان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی اصغر آل شیخ ] - استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
[ اسماعیل عدیلی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد رشه GIS دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

هدف از ارائه این مقاله بررسی کاربردهای مختلف سیستم های اطلاعات جغرافیایی در سازمان توانیر می باشد و برای دو نونه از این کاربردها که شامل کاربردآن در بخش حوادث سازمان توانیز و همچنین کاربرد آن در بخش یافت مکانهای مناسب برای ساخت تاسیسات جدیداست نمونه عملی آورده شده است. انواع آنالیزها و تجزیه و تحلیل های مورد نیاز صنعت برق و همچنین مراحل مختلف انجام یک پروژه GIS در این مقاله ذکر گردیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد