آنالیز و استراتژی پردازش شبکه دائم GPS ایران

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

آنالیز و استراتژی پردازش شبکه دائم GPS ایران

نویسنده‌گان:

[ آمنه جدیدی ] -
[ حمیدرضا نانکلی ] -
[ آندرا والپرزدرف ] -
[ آزاده آقامحمدی ] -

خلاصه مقاله:

وجود زمین لرزه تاریخی (Berberian , 1994; Ambraseys Melville, 1991) پیش از سده ششم و نیز داده های ثبت شده دستگاهی نشاندهنده این مطلب است که ایران همواره دستخوش زمین لرزه های بسیار ویرانگری بوده است، که نمونه اخیر آن زلزله 5 دی بم و 4 اسفند 1383 زرند و داهوییه هستند. موارد مشابه در تاریخ زلزله ایران توجه مسئولات امر را به این نکته معطوف نمود تا درپی ایجاد یک شبکه سراسری برای مطالعات ژئودینامیکی و بررسی حرکات پوسته ای و نیز ثبت دقیق فعالیت لرزه ای مناطق فعال تکنونیکی و ژئودینامیکی باشند؛ بدین منظور در سال 1383 فاز اولیه شبکه دائم GPS ایران متشکل از 108 ایستگاه طراحی و ساختمان شد. داده های جمع آوری شده در مرکز محاسبات ژئودینامیک پردازش و تحلیل می شود. مسلماً برای پردازش داده ها نیاز به احتساب بهترین روش و همچنین داشتن یک چارچوب مرجع برای تعیین موقعیت نقاط شبکه و سرعت آنها می باشد؛ بدین منظور پروژه ای مشترک بین سازمان نقشه برداری ایران و دانشگاه جوزف فوریه فرانسه انجام شد، که ابتدا به بررسی روش های مختلف پردازشی و سپس تکثیر چارچوب مرجع ITRF در شبکه دائم GPS ایران و تعیین بهترین چارچوب برای تعیین موقعییت نقاط شبکه و سرعت آنها پرداختیم. که نتایج حاصل از تحقیقات به عمل آمده در این مقاله ارائه می گردد.